Identyfikacja molekularna mikroorganizmów

 

 

 

Oferujemy możliwość identyfikacji molekularnej mikroorganizmów

 

 
 • stosowane przez nas metody są oparte o analizę sekwencji DNA;
 
 • w porównaniu do tradycyjnych metod identyfikacji mikrobiologicznej nasze metody są dokładniejsze                   i szybsze w wykonaniu;

 

 • zastosowanie badań molekularnych umożliwia ocenę obecności DNA danego organizmu;

 

 • dzięki temu jesteśmy w stanie wskazać występowanie konkretnego mikroorganizmu na poziomie          gatunku.

 

 

Problemy biochemicznych i immuno-enzymatycznych metod identyfikacji:

 

 

 • czas
 
 • powtarzalność;
 
 • niezbędna interpretacja w oparciu o dane cząstkowe;
 
 • długa droga do osiągnięcia klarownych wyników;
 
 • nie zawsze jednoznaczne wyniki;
 
 • problematyczne próbki środowiskowe;
 
 • mikroorganizmy niespecyficzne, egzotyczne występujące w próbce.

 

 

 

 

 

Proponujemy Państwu zastosowanie nowatorskich rozwiązań, mogących poprawić efektywność

 

prowadzonej przez Państwa działalności.

 

 

 

Dzięki wczesnemu wykryciu i identyfikacji niepożądanych mikroorganizmów w Państwa produkcie,

 

można podjąć konkretne kroki ku zwiększeniu bezpieczeństwa i utrzymania jakości produktów na

 

najwyższym poziomie.