Dzięki wiedzy i doświadczeniu

opartych na metodach molekularnych

opracowyjemy i wykonujemy badania

dedykowane dla rolnictwa, przemysłu

oraz świata nauki.