english

Identyfikacja choroby ze zmiany na roślinie

 

 

  • Usługa ma na celu wykrycie chorób niespecyficznych i występujących w sprzyjających warunkach.

 

  • Wykrycie chorób przetransportowanych na sadzonkach                     (np. z innego kraju).

 

  • Wykrycie chorób marginalnych dla danej uprawy, nie uwzględninych      w panelu analiz.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegóły dotyczące rodzaju analiz znajdziesz w: panele analiz.