english

Analiza patogenów roślin

  • Usługa ma na celu wykrycie znajdujących się na uprawie patogenów wyszczególnionych w ramach danego panelu analiz.

 

  • Badanie oparte o analizę DNA patogenów.

 

  • Odpowiednia identyfikacja patogenu o podobnych objawach mofologicznych umożliwia zastosowanie właściwych zabiegów agrotechnicznych i środków ochrony roślin.

 

  • Dodatkowo: analiza gleby, której celem jest scharakteryzowanie kondycji i potencjału supresyjnego gleby w oparciu o badanie ilościowe mikrobiomu. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegóły dotyczące rodzaju analiz znajdziesz w: panele analiz.