Oferta dla biznesu

Innowacyjne rozwiązania dla przemysłu spożywczego oraz przedsiębiorstw produkujących środki ochrony roślin

 

Proponujemy zastosowanie metod badań molekularnych, pozwalających na stuprocentową identyfikację organizmów występujących w produktach spożywczych, a także na ich ilościowe określenie. Nasze badania umożliwiają też zidentyfikowanie organizmów zagrażających różnego rodzaju uprawom roślinnym (zboża, owoce twarde i miękkie, warzywa) wraz z ich ilościowym określeniem.

 

Stosowane przez nas metody oparte o analizę DNA są dokładniejsze i szybsze w porównaniu do tradycyjnych metod identyfikacji mikrobiologicznej.

 

 

Zastosowanie molekularnych metod badań umożliwia m.in.:

 • jakościową ocenę obecności DNA danego organizmu

przypisanie do gatunku/podgatunku;

 • ilościową ocenę obecności DNA danego organizmu

w tym np.: analiza porównawcza obiektów badawczych (alternatywa dla oceny wizualnej porażenia roślin przez patogeny),

 • ocenę obecności patogenów w glebie oraz w bardzo wczesnych stadiach rozwoju choroby

kiedy to ocena wizualna nie jest jeszcze możliwa

 

 

W efekcie możemy np. dokonywać oceny m.in. w zakresie:

 • zafałszowań żywności

tj. kontroli zawartości określonych gatunków mięsa, gatunków ryb, rodzajów i gatunków serów

 • oceny jakości surowców spożywczych używanych do produkcji na podstawie profilu genetycznego

np. zbóż pod kątem cech glutenionowych oraz kolorystycznych już na etapie kontraktowania

 • oceny obecności mikroorganizmów w żywności

nawet jeśli ocena ta jest utrudniona z wykorzystaniem konencjonalnych metod mikrobiologicznych

 • weryfikacji za pomocą analizy DNA niejednoznacznych wyników identyfikacji mikroorganizmów

uzyskanych z wykorzystaniem konwencjonalnych metod mikrobiologicznych

 

 

Medycyna spersonalizowana zwierząt

Oferujemy możliwość badań genetycznych zwierząt domowych oraz hodowlanych w zakresie wykrywania predyspozycji odnośnie np.

 • dysplazji stawu biodrowego u psów
 • oznaczania wersji tzw. „genu szybkości” u koni i psów wyścigowych
 • utrwalania DNA zwierząt domowych 

 

Naszymi odbiorcami są w tym zakresie kliniki weterynaryjne, związki i stowarzyszenia hodowców zwierząt, stadniny koni i inne, jak również odbiorcy indywidualni.  W ramach tej usługi możliwe jest wprowadzenie oznaczania predyspozycji w kierunku dowolnej cechy lub choroby zgodnie z aktualną wiedzą naukową w tym zakresie.

 

 

Oferta dla nauki

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty w zakresie wykorzystania technik molekularnych na potrzeby prowadzonych prac badawczych, rozwojowych oraz przemysłowych. Dzięki wzbogaceniu prowadzonych badań o analizy kwasów nukleinowych publikowalność uzyskanych wyników znacząco wzrasta.

 

Rodzaje świadczonych usług:

 • identyfikacja,
 • genotypowanie,
 • rybotypowanie,
 • analiza ekspresji genów i in.

 

Wykorzystywane techniki i technologie: PCR, qPCR (real-time PCR), multipleks PCR, RAPD, touchdown PCR, nested PCR, seminested PCR, sekwencjonowanie DNA, RFLP PCR, PCR MP i in.

 

 

Nasza oferta obejmuje dwa rodzaje usług:

 • standardowe analizy molekularne

Analizy prowadzone są na podstawie metodyki dostarczonej przez usługodawcę.

 

 • dedykowane analizy molekularne

Analizy prowadzone są na podstawie metodyki opracowanej przez usługobiorcę. Oferujemy pełną obsługę w zakresie doboru specyficznej metody oraz przeprowadzenie analiz, tak aby oprócz wyników badań dysponowali Państwo również metodologią zaprojektowanych przez nas testów molekularnych.