english

FAQ- Najczęściej zadawane pytania

 

 ​Które choroby należy przebadać?

 

Popularne choroby upraw zostały zebrane w panele analiz dotyczące konkretnych upraw. Każdy z paneli zawiera choroby bakteryjne i grzybowe najczęściej atakujące konkretne uprawy. Decydując się na badanie można wykonać cały panel analiz dla konkretnej uprawy lub przebadać próbkę pod kątem obecności pojedynczych wybranych patogenów.

 

Jak pobrać próbki?

 

Dokładny opis sposobu pobierania próbek opisany jest w instrukcji pobierania materiału roślinnego lub glebowego zamieszczone na naszej stronie internetowej. Instrukcję wysyłamy również mailem na prośbę klienta.

 

Kiedy pobrać próbki roślin?

 

Próbki najlepiej pobierać przed kupieniem środków ochrony roślin, 2- 3 tygodni przed planowanym zabiegiem ochronnym tak aby móc zastosować wyniki badania do planowanego oprysku. Próbki można pobierać także po zabiegu, aby ocenić jego skuteczność, jednakże nie wcześniej niż 2-3 tyg. po wykonaniu zabiegu.

 

Kiedy pobrać próbki gleby?

 

Aby uniknąć zafałszowania wyników z tytułu niedawnej aplikacji biopreparatów, wzmożonej chwilowej aktywności mikrobiologicznej w glebie lub wyniszczenia mikroorganizmów, należy unikać pobierania próbek gleby bezpośrednio po stosowaniu biopreparatów, opryskach, nawożeniu lub intensywnych opadach połączonych z wysoką temperaturą.

 

Jak wysłać próbki?

 

Próbki należy odpowiednio zabezpieczyć zamykając je w worku grubym foliowym i wysłać kurierem na adres firmy. Należy unikać terminów poprzedzających święta i weekendy, gdyż próbka oczekująca na dostarczenie w magazynie kurierskim może zdegradować.

 

Jaki jest czas oczekiwania na wynik?

 

Czas oczekiwania jest różny w zależności od rodzaju analizy od 5 dni roboczych dla analiz pszenicy do 20 dni roboczych dla analiz gleby.

 

Kiedy badać pojedynczą próbkę, a kiedy badać całą uprawę?

 

Model badania zależy od problemu z jakim mamy do czynienia w naszej uprawie. Jeżeli badamy sadzonki w celu ich weryfikacji, chcemy zweryfikować chorobę o niespecyficznych objawach, wystarczą pojedyncze rośliny. W przypadku ustalania całego planu ochronnego dla danej uprawy warto zbadać całą uprawę pobierając próbkę zbiorczą dla danej uprawy.

 

Czym się różni badanie pojedynczej rośliny od całej uprawy?

 

A) Analiza pojedynczej wybranej sadzonki. Raport dotyczy konkretnej rośliny i informuje o występujących na roślinie patogenach. Analizy i raporty wykonywane są dla każdej przesłanej rośliny. Cena za usługę naliczana jest dla każdej rośliny z osobna która jest wysyłana do testów.

 

B) Analiza próbki zbiorczej (Próbka zbiorcza to próbki pobrane według procedury pobierania prób roślinnych z konkretnego pola uprawnego. Wykonywana jest jedna analiza dla wszystkich próbek pobranych z danego pola). Raport dotyczy całej powierzchni uprawy, z której pobrane były próbki częściowe i informuje nas jakie patogeny występują na danej uprawie. Wszelkie zalecenia mają zastosowanie do całej powierzchni uprawy, z której została pobrana próbka zbiorcza. Cena za usługę naliczana jest za każdą próbkę zbiorczą (każde pole uprawne) o powierzchni maksymalnej 10 ha. 

 

Co otrzymam w wyniku badania?

 

Otrzymasz raport z badania. W przypadku próbki roślin raport z badania informuje jakie patogeny występują na roślinie, jakie choroby powodują, jakie substancje czynne należy zastosować do zapobiegania chorobie lub jej leczeniu, wyniszczaniu patogenów. Raport z badania próbek gleby informuje jakie patogeny występują w glebie, jakie choroby powodują, jakie substancje czynne należy zastosować do zapobiegania chorobie lub jej leczeniu, wyniszczaniu patogenów. Dodatkowo do raport zawiera wykaz wykrytych mikroorganizmów mikroflory glebowej wraz z ich procentowym udziałem w składzie mikroflory glebowej. Do badania załączona jest interpretacja wpływu składu mikroflory na właściwości gleby. W celu właściwego zaadaptowania wyników badań do upraw z uwzględnieniem warunków środowiskowych i agrotechnicznych zalecana jest konsultacja agronomiczna.

 

Czy oferujecie konsultacje agronomiczne?

 

Tak oferujemy konsultacje agronomiczne mailowe lub telefoniczne (termin i godzina konsultacji telefonicznej jest ustalana mailowo).

 

Jakie są korzyści z badania?

 

Celowana prewencja upraw zapewnia szereg oszczędności począwszy od zmniejszenia kosztów stosowania środków ochrony roślin i nawozów, a skończywszy na większym plonie uprawy. Całe badanie ma zapewnić jak najefektywniejsze prowadzenie uprawy poprzez eliminację zagrożenia ze strony patogenów na wczesnych etapach rozwoju rośliny. Dodatkowo badanie gleby pozwoli na świadome prowadzenie upraw w oparciu o znajomość mikroflory w tym: odpowiednie nawożenie, zabiegi agrotechniczne, czy zabiegi poprawiające właściwości supresyjne gleby przeciw potencjalnym chorobom. Takie działanie przełoży się bezpośrednio na lepszy wzrost roślin, większy plon i w efekcie większy zysk z prowadzonych upraw oraz mniejsze wydatki na ochronę upraw.

Korzyści są różne w zależności od wybranej usługi:

 

  1. Analiza patogenów roślin, Analiza patogenów gleby:

- dostosowanie środków ochrony roślin do patogenów występujących w uprawie;

- zmniejszenie kosztu zakupu środków ochrony roślin;

- świadoma ochrona celowana roślin;

- zmniejszenie ryzyka braku skuteczności stosowanych środków ochrony roślin;

- poprawne zalecenia agrotechniczne o oparciu o występujące patogeny;

- szybka reakcja i ograniczenie strat w wyniku chorób o dużej inwazyjności;

- dodatkowe narzędzie w ograniczonym systemie ochrony upraw ekologicznych;

- kontrola materiału nasadzeniowego niewiadomego pochodzenia, zapobieganie wprowadzeniu do
   uprawy nowych patogenów.

 

  1. Analiza kondycji mikrobiologicznej gleby:

- określenie potencjału supresyjnego gleby;

- określenie stopnia zmęczenia gleby;

- zalecenia odnośnie biostymulatorów;

- zalecenia odnośnie biologicznych środków kontroli;

- wykrywanie chorób odglebowych i przygotowanie gleby pod konkretna uprawę tzw. "Zdrowy start";

- wskazywanie źródła choroby roślina czy gleba;

- badanie partii materiału glebowego, ochrona przed wprowadzeniem patogenów na
  plantację;

- monitorowanie zmian w glebie po zabiegach agrotechnicznych i mikrobiologicznych.

 

  1. Identyfikacja choroby ze zmiany:

- wykrycie chorób niespecyficznych lub występujących w sprzyjających warunkach klimatycznych;

- wykrycie chorób przetransferowanych na sadzonkach z innego kraju;

- wykrywanie chorób marginalnych dla danej uprawy nie uwzględnionych w panelach analiz.

 

  1. Badanie oporności grzybów na fungicydy:

- skuteczny indywidualny dobór odpowiednich substancji czynnych;

- zalecane dla upraw monokulturowych, gdzie stosowane środki ochrony roślin są nieskuteczne;

- ograniczenie kosztów ochrony mieszanej (różne grupy substancji).

 

Czym wyróżnia się usługa na tle konkurencji?

 

Ze względu na charakter badania (badanie DNA patogenów) są to bardzo czułe testy. Dzięki temu możliwe jest wykrywanie chorób na bardzo wczesnych etapach rozwoju, długo przed pojawieniem się pierwszych objawów morfologicznych. Szeroki zakres analizowanych patogenów pozwala na dostosowanie panelu analiz do większości popularnych upraw. Nasze badania opierają się o najnowsze odkrycia i trendy naukowe, dzięki czemu oferowane przez nas usługi są dostosowywane do aktualnego stanu wiedzy i techniki.

 

W jaki sposób otrzymam wynik?

 

Dbamy o środowisko, dlatego wynik wysyłany jest w formie elektronicznej za pośrednictwem adresu e-mail. Na życzenie klienta istnieje możliwość wysłania raportu w wersji papierowej.

 

Kiedy należy opłacić badanie?

 

Jeśli wykonujesz u nas badanie po raz pierwszy opłata za badanie pobierana jest w formie przedpłaty. Każde następne badanie opłacane jest na podstawie faktury.