english

Spółka NEXBIO prowadzi obecnie prace nad szeregiem projektów badawczych, wykorzystujących analizy kwasów nukleinowych.

 

 

Najważniejszymi projaktami są:

 • Lab-on-chip (przenośne laboratorium molekularne)

Projekt w zakresie miniaturyzacji i uproszczenia diagnostyki genetycznej oparty na wykorzystaniu najnowszych technologii oraz autorskich rozwiązań.  

 • AmpliFast

Nowa technologia pozyskiwania materiału genetycznego mikroorganizmów o właściwościach wystarczających do przeprowadzenia amplifikacji DNA z wykorzystaniem specyficznych oligonukleotydów. 

 • DNA-Ident

Nowa technologia identyfikacji organizmów żywych z wykorzystaniem technologii sekwencjonowania DNA konserwatywnych w obrębie gatunku fragmentów genomu. 

 • Oligo-Ident

Projektowanie specyficznych oligonukleotydów celem wytwarzania testów molekularnych umożliwiających szybką identyfikację mikroorganizmów. 

 • FusaDNA

Identyfikacja oraz chemotypowanie grzybów z rodzaju Fusarium z wykorzystaniem specyficznych gatunkowo, ulepszonych testów molekularnych.  

 • DNA-Wet-Storage

Technologia izolacji DNA zwierząt domowych wraz z utrwalaniem go w celu odtworzenia.

 • Genome-Link

Technologia ligacji dowolnych fragmentów genomu bez wykorzystania enzymów ligujących. 

 

 

Co nas wyróżnia?

 • Innowacyjność

Szukamy nowości, weryfikujemy dotychczasowe metody.

 • Indywidualne podejście

Nasze usługi są dopasowane do potrzeb klienta, nie ograniczamy się do produktów standardowych.  

 • Interdyscyplinarność

Budujemy sieć współpracy projektowej, łączymy specjalistów z różnych dyscyplin.  

 • Jakość 

Gwarantujemy wysoką jakość badań, analiz oraz projektów, przestrzegamy wysokich standardów pracy laboratoryjnej według własnego systemu zarządzania jakością opartego na normach międzynarodowych placówek badawczych.