english

Wczesne wykrywanie patogenów zbóż

Firma NEXBIO oferuje innowacyjne rozwiązania biotechnologiczne na potrzeby rynku ochrony roślin. Stosowane przez nas analizy DNA stanowią przełom w zakresie sposobu ochrony upraw. Pozwalają one na:

Wczesną detekcję zagrożeń chorobowych na uprawach (zanim są widoczne gołym okiem), 

Zindywidualizowany dobór środków ochrony roślin, przez co ochrona jest skuteczniejsza. 

 

 

Analizy DNA prowadzone przez NEXBIO pozwalają na bardzo wczesne wykrywanie chorób roślin uprawnych (nawet 1-5 miesięcy przed ich wystąpieniem). Dzieje się tak ponieważ nasza technologia pozwala wykryć nawet jedną komórkę mikroorganizmu atakującego roślinę, zanim choroba, którą on powoduje, spowoduje spustoszenia w uprawie. Zboża ozime mogą być przez nas analizowane już jesienią oraz wczesną wiosną, kiedy jest jeszcze czas na podejmowanie decyzji związanych z zakupem środków ochrony roślin.

Dzięki nam możliwy jest zindywidualizowany dobór środków ochrony roślin, przez co ochrona staje się skuteczniejsza. W efekcie następuje obniżenie kosztów ochrony (stosujemy tylko te środki, które zwalczają rzeczywiście istniejące choroby), uprawa staje się zarazem bardziej wydajna i bardziej ekologiczna (zużywana jest mniejsza ilość pestycydów).

 

Jak to działa?

• Dostarczamy specjalne pojemniki do pobierania fragmentów roślin (podstawy, liścia i kłosa) wraz z instrukcją pobierania próbek,

• Zebrane przez rolnika / doradcę rolniczego próbki trafiają do naszego laboratorium, 

• W ciągu 14 dni od otrzymania próbek dokonujemy analizy pod katem obecności mikroorganizmów powodujących choroby roślin (patogenów) i udostępniamy Klientom raport z badań wraz z rekomendacjami w zakresie substancji aktywnych, jakie należy stosować w kolejnej fazie oprysków. 

 

Nasza metoda polega na badaniu patogenów roślin, pozwalających na stuprocentową identyfikację organizmów zagrażających uprawom roślinnym, a także na ich ilościowe określenie. Jest ona dokładniejsza i szybsze w porównaniu do tradycyjnych metod identyfikacji mikrobiologicznej.

 

Przykładowa strona raportu z badania próbki pszenicy ozimej pobranej na jesieni: 

 

 

Zastosowanie molekularnych metod badań patogenów umożliwia m.in.:

 

jakościową ocenę obecności patogena tj. przypisanie do gatunku/podgatunku,

• ilościową ocenę obecności patogena tj. ocena liczebności populacji patogena na podstawie jego materiału genetycznego, w tym: analiza porównawcza obiektów badawczych (alternatywa dla oceny wizualnej porażenia roślin przez patogeny), 

• ocenę obecności patogenów w glebie oraz w bardzo wczesnych stadiach rozwoju choroby, kiedy to ocena wizualna nie jest jeszcze możliwa.

 

Czas realizacji usługi to maksymalnie 21 dni od otrzymania próbek.

 

Szczegóły oferty mogą Państwo otrzymać po złożeniu zapytania drogą e-mailową.

 

Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo tutaj.

 

 

Laboratorium NEXBIO to najbardziej nowoczesne technologie molekularne skupione w jednym miejscu. Siedziba mieści się w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym.