english

NEXBIO jest członkiem klastrów:

 

 

Obie instytucje aktywnie działają na niwie popularyzacji badań naukowych oraz wykorzystania ich komercyjnego potencjału.