english

Celom popularyzatorskim służy nasz partnerski portal:

 

www.e-biotechnologia.pl

 

 

Adresowany jest do osób, firm i instytucji zainteresowanych nowościami i wydarzeniami z dziedziny biotechnologii, biotechniki oraz szeroko pojętego obszaru life science.   

 

Prowadzimy także liczne działania popularyzatorskie w postaci wystąpień na konferencjach, sympozjach i panelach poświęconych biotechnologii oraz jej komercyjnemu zastosowaniu. 

 

 

NEXBIO jest członkiem klastrów:

 

 

Obie instytucje aktywnie działają na niwie popularyzacji badań naukowych oraz wykorzystania ich komercyjnego potencjału.