english

 

Laboratorium

Nasze laboratorium, zlokalizowane w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym  wyposażone jest w najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny, m.in.:

 • Sekwenator DNA typu ABI,
 • termocykler do reakcji real-time PCR ze światłowodowym systemem detekcyjnym,
 • termocyklery do reakcji PCR, również w systemie gradientowym
 • spektrofotometr III generacji do pomiarów w mikroobjętościach w technologii SmartPath.

 

 

Zespół

NEXBIO Sp. z o.o. powstała w roku 2015 w ramach projektu „Innova-Invest: inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia w Lubelskim Parku Naukowo – Technologicznym” realizowanego przez LPNT S.A. ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; Oś Priorytetowa 3. Kapitał dla innowacji; Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej.

 

W skład zespołu wchodzą zarówno osoby z doświadczeniem naukowym z zakresu genetyki i metod molekularnych, jak i praktycy, mający od lat kontakt z praktycznymi aspektami wykorzystywania wyników badań. Wśród realizowanych przez członków Zespołu projektów były m.in.:  

 • „Opracowanie nowych molekularnych testów diagnostycznych umożliwiających identyfikację kluczowych patogenów grzybowych pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) do zastosowań w ukierunkowanej ochronie roślin” – projekt finansowany przez NCBiR (LIDER V)
 •  „Identyfikacja regionów genomu oraz markerów DNA związanych z heterozją w heksaploidalnym pszenżycie ozimym” – projekt finansowany przez MRiRW
 • współautorstwo rozwiązań patentowych, m.in. w zakresie biotechnologii „Sposób wykrywania obecności genu karłowatości w materiale genetycznym pszenżyta oraz para starterów do wykrywania obecności genu karłowatości” (PL 214501 B1)
 • Praktyczne doświadczenie kierunkowe w zakresie badania środków ochrony roślin do celów rejestracyjnych w ramach współpracy z Bayer CropScience, Syngenta, Sumi Agro Poland, Cheminova, Organika Jaworzno, Dow Agro Science i in.
 • szkolenia z zakresu biologii molekularnej zakończone certyfikatem na Massachusetts Institute of Technology (MIT).

 

 

Zespół naukowy:

 • dr inż. Adam Kuzdraliński

Naukowiec wyspecjalizowany w praktycznym zastosowaniu technik molekularnych w genetyce mikroorganizmów, roślin, zwierząt i człowieka. Adiunkt na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii.

 • dr inż. Michał Nowak

Doradca w zakresie B+R, naukowiec wyspecjalizowany w zastosowaniu technik molekularnych w analizie DNA oraz ekspresji genów u roślin i mikroorganizmów.

 • mgr inż. Jakub Wójcik

Kierownik laboratorium. Specjalista w technikach analizy DNA w materiale mikrobiologicznym, ludzkim i zwierzęcym.

 • mgr Anna Żebracka

Kierownik działu sekwencjonowania. Specjalistka w zakresie analizy sekwencyjnej DNA materiału mikrobiologiczego.

 • mgr inż. Agnieszka Ostrowska-Mazurek

Laborant chemiczny. Specjalistka w zakresie analizy DNA materiału mikrobiologicznego.

 

Ponadto współpracujemy ze specjalistami z kilkunastu jednostek naukowych z zakresu bioinformatyki, hodowli roślin, zwierząt, analiz białek, konwencjonalnej mikrobiologii i innych dziedzin.

 

Zespół zarządzający:

 • Adam Kuzdraliński - Prezes Zarządu 
 • Marcin Stachyra - Dyrektor Zarządzający