english

Oferta dla nauki

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty w zakresie wykorzystania technik molekularnych na potrzeby prowadzonych prac badawczych, rozwojowych oraz przemysłowych. Dzięki wzbogaceniu prowadzonych badań o analizy kwasów nukleinowych publikowalność uzyskanych wyników znacząco wzrasta.

 

Rodzaje świadczonych usług:

  • identyfikacja,
  • genotypowanie,
  • rybotypowanie,
  • analiza ekspresji genów i in.

 

Wykorzystywane techniki i technologie: PCR, qPCR (real-time PCR), multipleks PCR, RAPD, touchdown PCR, nested PCR, seminested PCR, sekwencjonowanie DNA, RFLP PCR, PCR MP i in.

 

 

Nasza oferta obejmuje dwa rodzaje usług:

  • standardowe analizy molekularne

Analizy prowadzone są na podstawie metodyki dostarczonej przez usługodawcę.

 

  • dedykowane analizy molekularne

Analizy prowadzone są na podstawie metodyki opracowanej przez usługobiorcę. Oferujemy pełną obsługę w zakresie doboru specyficznej metody oraz przeprowadzenie analiz, tak aby oprócz wyników badań dysponowali Państwo również metodologią zaprojektowanych przez nas testów molekularnych.