english

Wykrywanie patogenów roślin

 

 

 

 Usługa ma na celu wykrycie znajdujących się na uprawie patogenów                               wyszczególnionych w ramach danego panelu analiz.

 

 

 Badanie oparte o analizę DNA patogenów.

 

 

 Odpowiednia identyfikacja patogenu o podobnych objawach mofologicznych                 umożliwia zastosowanie właściwych zabiegów agrotechnicznych i środków                   ochrony roślin.

 

 

 Dodatkowo: analiza gleby, której celem jest scharakteryzowanie kondycji i                       potencjału supresyjnego gleby w oparciu o badanie ilościowe mikrobiomu. 

 

 

 

 

 

 

W zależności od wybranej analizy próbki rośliny lub gleby otrzymujesz Raport, który poinformuje Cię:

 

 

       

 

 

            jakie patogeny występują w roślinie lub w glebie;

 

            jakie choroby powodują;

 

            jakie substancje czynne należy zastosować do

               zapobiegania chorobie, jej leczeniu i/lub                                       wyniszczaniu patogenów.