english

Oferta dla biznesu

 

 

 

 

  Proponujemy zastosowanie metod badań molekularnych, pozwalających na stuprocentową identyfikację      organizmów występujących w produktach spożywczych.
     
  Nasze badania umożliwiają też zidentyfikowanie organizmów zagrażających różnego rodzaju uprawom roślinnym (zboża, owoce twarde i miękkie, warzywa).
     
  Stosowane przez nas metody oparte o analizę DNA są dokładniejsze i szybsze w porównaniu do tradycyjnych          metod identyfikacji mikrobiologicznej.

 

 

 

 

ZASTOSOWANIE MOLEKULARNYCH METOD BADAŃ UMOŻLIWIA M.IN.:

 

 

  jakościową ocenę obecności DNA danego organizmu;

 

 przypisanie do gatunku/ podgatunku;

 

  ilościową ocenę obecności DNA danego organizmu, w tym m.in. analiza porównawcza obiektów badawczych (alternatywa dla oceny wizualnej porażenia roślin przez patogeny);

 

  ocenę obecności patogenów w glebie oraz w bardzo wczesnych stadiach rozwoju choroby, kiedy to ocena wizualna nie jest jeszcze możliwa.

 

 

 

 

 

 

          W EFEKCIE MOŻEMY DOKONAĆ OCENY M.IN.                       W ZAKRESIE:

 

 

  oceny obecności mikroorganizmów w żywności, nawet jeśli ocena ta jesy utrudniona z wykorzystaniem konwencjonalnych metod mikrobiologicznych;

 

  weryfikacji za pomocą analizy DNA niejednoznacznych wyników identyfikacji mikroorganizmów uzyskanych z wykorzystaniem konwencjonalnych metod mikrobiologicznych.

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

Oferujemy możliwość badań genetycznych zwierząt domowych

oraz hodowlanych w zakresie m.in.:

 

 

 

• dysplazji stawu biodrowego u psów;
 
• oznaczania wersji tzw. „genu szybkości” u koni;
 
• utrwalania DNA zwierząt domowych .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W zakresie tych usług odbiorcami są kliniki weterynaryjne, związki i

 

stowarzyszenia hodowców zwierząt, stadniny koni i inne, jak również klienci

indywidualni.

 

 

 

W ramach tej usługi możliwe jest prowadzenie oznaczania predyspozycji w

 

kierunku dowolnej cechy lub choroby zgodnie z aktualną wiedzą naukową.