english

Analiza mikrobiologiczna gleby

 

 

  Usługa ma na celu określenie potencjału supresyjnego gleby, określenie                          stopnia jej zmęczenia.

 

 

  Wykrywanie potencjalnego występowania patogenów i przygotowanie

      gleby pod konkretną uprawę.

 

 

  Monitorowanie zmian w glebie po zabiegach agrotechnicznych i                                        mikrobiologicznych.

 

 

 

  

 

 

W zależności od wybranej analizy otrzymujesz Raport, który poinformuje Cię:

 

 

            o występowaniu najliczniej występujących                                    mikroorganizmów (do 8 gatunków);

 

            stanie gleby Twojej uprawy;

 

            zaleceniach odnośnie biostymulatorów;

 

            zaleceniach odnośnie biologicznych środków                             kontroli;

 

            procentowym udziale mikroorganizmów na Twojej                   uprawie.