english

Oferta dla nauki

 

 

 

Dzięki wzbogaceniu prowadzonych badań o analizy kwasów nukleinowych

publikowalność uzyskanych wyników znacząco wzrasta.

 

 

Rodzaje świadczonych usług to m.in.:

 

 

  • Identyfikacja;
 
  • Genotypowanie;
 
  • Rybotypowanie;
 
  • Analiza ekspresji genów.
 
  • Analiza MLST 

     

 

 

O analizie MLST

 

 

Multi locus sequence typing (MLST) jest jednoznaczną procedurą charakteryzacji izolatów gatunków bakterii z wykorzystaniem sekwencji wewnętrznych fragmentów (zazwyczaj) siedmiu genów. Większość gatunków bakterii ma wystarczającą zmienność w obrębie genów, aby zapewnić rozróżnienie miliardów różnych szczepów bakterii.

 

Profile MLST można również uzyskać z materiału klinicznego bezpośrednio z CSF lub krwi. W ten sposób izolaty mogą być precyzyjnie scharakteryzowane nawet wtedy, gdy nie mogą być wyhodowane z materiału klinicznego.

 

 

 

 

Wykorzystywane techniki i technologie:

 

PCR, qPCR (real-time PCR), multipleks PCR, RAPD, touchdown PCR, nested PCR, seminested PCR, sekwencjonowanie DNA, RFLP PCR, PCR MP i in.