english

IDENTYFIKACJA MOLEKULARNA MIKROORGANIZMÓW

 

Metoda identyfikacji mikroorganizmów w oparciu o analizy molekularne pozwala na szybką i specyficzną identyfikację problematycznych szczepów bakterii oraz grzybów bez wykorzystywania metod biochemicznych i immuno-enznymatycznych.

 

Standardowe badanie:

 • Posiew redukcyjny ~20-50 PLN
 • Posiewy różnicujące ~120 PLN
 • Barwienie ~25 PLN
 • Badania mikroskopowe
 • Testy immunoenzymatyczne ~25 PLN
 • Test biochemiczny API ~50 PLN
 • Chromatografia ~150-500 PLN

Koszt 240-720 PLN

 

Problemy biochemicznych i immuno-enzymatycznych metod identyfikacji:

 • Czas
 • Powtarzalność
 • Niezbędna interpretacja w oparciu o dane cząstkowe
 • długa droga do osiągnięcia klarownych wyników
 • nie zawsze jednoznaczne wyniki
 • problematyczne próbki środowiskowe
 • mikroorganizmy niespecyficzne, egzotyczne występujące w próbce

 

 

Badanie z użyciem analiz molekularnych

 

 • Posiewy redukcyjny ~20-50 PLN
 • Analiza molekularna: 3* dni + 200 PLN +VAT = klarowny wynik potwierdzony najdokładniejszą znaną metodą (Sekwencjonowanie Sangera)

Koszt: 220-250 PLN

Oszczędność od 20-470 PLN

 

Schemat postępowania analiza molekularna

 

 • Pobranie próbek, hodowla płynna lub płytkowa, lub pobrany fragment hodowli

 • Amplifikacja regionu:
  • 16S DNA
  • 18S DNA
  • ITS
 • Sekwencjonowanie

 

 • Analiza regionu

 

 • Typowanie gatunku
  • Candida orthopsilosis

 

Zalety identyfikacji molekularnej mikroorganizmów:

 • Dokładność metody - wyniki generowane na podstawie sekwencjonowania DNA metodą Sangera.
 • Wszechstronność - wyniki przyrównywane do międzynarodowych genetycznych baz danych mikroorganizmów.
 • Identyfikacja mikroorganizmów niespecyficznych, egzotycznych
 • Szybka realizacja
 • Zastąpienie lub uzupełnienie metod immunoenzymatycznych i biochemicznych

 

MLST

Charakteryzacja izolatów bakterii

Multi locus sequence typing (MLST) jest jednoznaczną procedurą charakteryzacji izolatów gatunków bakterii z wykorzystaniem sekwencji wewnętrznych fragmentów (zazwyczaj) siedmiu genów. Większość gatunków bakterii ma wystarczającą zmienność w obrębie genów, aby zapewnić rozróżnienie miliardów różnych szczepów bakterii.

 

Profile MLST można również uzyskać z materiału klinicznego bezpośrednio z CSF lub krwi. W ten sposób izolaty mogą być precyzyjnie scharakteryzowane nawet wtedy, gdy nie mogą być wyhodowane z materiału klinicznego.